Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Học sinh được tính điểm giáo dục quốc phòng - an ninh

Hà Nội Mới21 tháng trước

(HNM) - Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện giảng dạy môn giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) trong trường tiểu học, THCS và THPT. Theo đó, với cấp tiểu học và THCS, nội dung GDQP-AN được lồng ghép vào một số môn học và hoạt động giáo dục, trò chơi dân gian.

Riêng với cấp THPT, GDQP-AN là môn học chính khóa, trong đó nội dung lý thuyết thực hiện theo phân phối chương trình, nội dung thực hành dạy theo hình thức tập trung. Bộ GD-ĐT khuyến khích các nhà trường tổ chức giảng dạy dứt điểm môn học này theo hình thức tập trung vào đầu năm học. Thời lượng chương trình GDQP-AN cho cả cấp học THPT là 105 tiết (mỗi khối lớp 35 tiết). Môn GDQP-AN được kiểm tra, ghi điểm, tính điểm trung bình như các môn học khác để đánh giá kết quả học tập của từng học sinh và thực hiện theo quy chế đánh giá, xếp loại học sinh hiện hành.

Khang Minh

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0