Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Học tiếng Anh: Angelina Jolie lần đầu chia sẻ về cuộc ly hôn

"Chúng tôi là một gia đình và mãi mãi sẽ là như vậy", nữ diễn viên khẳng định khi nhắc đến cuộc hôn nhân tan vỡ trong cuộc phỏng vấn với BBC ngày 19/2. Nghe và điền từ vào chỗ trống.

Phần 1

- We know that an …(1)…occurred which led to your …(2)… We also know you haven’t said anything about this. But would you like to say something?

- Only that I don’t want to say very much about that except to say it was a very …(3)…time. And we are a family and we will always be a family, and we will get through this time and hopefully be a …(4)…family for it.

Many, many people find themselves in this …(5)… My whole, my family… we've all being through a difficult time. My …(6)…is my children, our children… and my …(6)…is finding this way …(7)… And as I said, we are, we are and …(8)…will be a family. And that is my, that is how I am …(9)…with finding a way through to make sure that this somehow makes us stronger and closer.

Phiêu Linh

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0