Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Hội chợ sách cũ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Báo Công Thương20 tháng trước

Trong 3 ngày từ 24 đến 26/2, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội) sẽ diễn ra Hội chợ sách cũ.

Hội chợ sách cũ Hà Nội sẽ mang đến cho độc giả một Không gian trưng bày sách của Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám cũng như các danh nhân văn hóa liên quan đến Văn Miếu như: Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm; Chế độ đào tạo và tuyển dụng quan chức thời Lê Sơ (1428 - 1527); Tế tửu Quốc Tử Giám Trương Công Giai và truyền thống khoa bảng họ Trương Việt Nam; Văn khắc Hán Nôm Văn Miếu-Quốc Tử Giám; Văn Miếu-Quốc Tử Giám và chế độ khoa cử Nho học Việt Nam; Văn Miếu-Quốc Tử Giám và 82 bia tiến sĩ…

Hội chợ sách cũ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Trong khuôn khổ Hội chợ còn có Hội thảo khoa học Hoàng giáp Nghiêm Ích Khiêm và truyền thống khoa bảng họ Nghiêm xã Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh; Hội thảo khoa học Hội nguyên, Tiến sĩ Nguyễn Duy Thức - con người và sự nghiệp; Hội thảo khoa học Tế tửu Quốc Tử Giám Nguyễn Duy Thì - con người và sự nghiệp; Hội thảo khoa học Tế tửu Quốc Tử Giám Nhữ Đình Toản - con người và sự nghiệp…

Tại Hội chợ sách cũ lần này, độc giả có thể tìm được nhiều đầu sách hấp dẫn với những chủ đề và thể loại đa dạng như lịch sử, khoa học, văn học, đông y, văn hóa, kinh doanh, ngoại văn, giáo trình sinh viên… Ngoài ra, người tham dự Hội sách có thể giao lưu, trao đổi các loại sách thuộc mọi lĩnh vực.

Đáng chú ý, Hội chợ sách cũ là cơ hội cho những người yêu sách tìm kiếm những đầu sách hay, sách quý, sách cổ.

Theo Báo điện tử Chính phủ

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0