Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Hội nghị APEC về phát triển du lịch bền vững

Báo Du Lịch8 tháng trước

Trong khuôn khổ Năm APEC Việt Nam 2017, từ 18 – 20/6/2017, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội nghị quốc tế với chủ đề: “Đối thoại chính sách cao cấp về du lịch bền vững”. Đây là một sự kiện quốc tế lớn về du lịch được tổ chức tại Việt Nam, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành Du lịch cả nước.

Trong khuôn khổ Năm APEC Việt Nam 2017, từ 18 – 20/6/2017, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội nghị quốc tế với chủ đề: “Đối thoại chính sách cao cấp về du lịch bền vững”. Đây là một sự kiện quốc tế lớn về du lịch được tổ chức tại Việt Nam, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành Du lịch cả nước.

Hội nghị APEC về phát triển du lịch bền vững

Thành phố Hạ Long, nơi diễn ra Hội nghị APEC về phát triển du lịch bền vững

Ngày 16/1/2017, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đây là định hướng chiến lược quan trọng để phát triển đất nước, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác; phát triển du lịch bền vững; bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa và các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; bảo vệ môi trường và thiên nhiên; giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm và an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Cùng với đó, năm 2017 là Năm quốc tế về phát triển du lịch bền vững, Năm APEC Việt Nam 2017 cùng sự kiện đăng cai tổ chức: Đối thoại cao cấp về du lịch bền vững tại thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh.

Sự kiện này không chỉ có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển của ngành Du lịch, mà còn thể hiện sự chủ động hội nhập, tích

APEC là Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương, thành lập tháng 11/1989, là một diễn đàn kinh tế mở, nhằm xúc tiến các biện pháp kinh tế, thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa các nền kinh tế thành viên trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện trong khi thực sự mở cửa đối với tất cả các nước và khu vực khác. Hiện nay, APEC có 21 thành viên chiếm khoảng 52% diện tích lãnh thổ, 59% dân số, 70% nguồn tài nguyên thiên nhiên trên thế giới và đóng góp khoảng 57% GDP toàn cầu và hơn 50 % thương mại thế giới. Việt Nam tham gia APEC tháng 11/1998.

cực đóng góp, tăng cường kết nối khu vực châu Á – Thái Bình Dương nói chung và góp phần vào việc phát triển du lịch Việt Nam nói riêng, đặc biệt nhấn mạnh vai trò du lịch bền vững, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững và liên kết khu vực, làm phong phú kết quả APEC 2017 của Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để ngành Du lịch Việt Nam tiếp xúc, làm sâu sắc thêm quan hệ với các nền kinh tế thành viên APEC và các đối tác quan trọng, thị trường gửi khách trọng điểm của du lịch Việt Nam. Bên cạnh đó việc tổ chức Hội nghị cũng góp phần nâng cao vai trò của diễn đàn APEC và vị thế của Việt Nam với tư cách thành viên APEC và thể hiện chủ đề APEC 2017 là “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”.

Hội nghị quốc tế với chủ đề: “Đối thoại chính sách cao cấp về du lịch bền vững” là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với Du lịch Việt Nam, thể hiện rõ chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển du lịch, tạo nên dấu ấn về hình ảnh, vị thế của Việt Nam trên khu vực và trên thế giới, trong đó đề cao năm 2017 là Năm quốc tế về phát triển du lịch bền vững đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua, cũng như quảng bá mạnh về du lịch bền vững tại các nền kinh tế thành viên APEC. Vai trò của du lịch trong thúc đẩy tăng trưởng bền vững, bao trùm và kết nối giữa các thành viên APEC, cũng như trong phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam và vị thế của Du lịch Việt Nam trong hợp tác Du lịch APEC, quốc tế…

Nguyễn Cường

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0