Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Hướng dẫn 5 giai đoạn chinh phục kỳ thi IELTS

Những bạn mới ôn luyện IELTS cần một lộ trình khoa học để có thể đạt kết quả cao.

Cô Quỳnh Bella từ IELTS Fighter chia sẻ 5 giai đoạn chinh phục kỳ thi IELTS:

Giai đoạn 1: Xác định mục tiêu

Giai đoạn 2, 3: Khởi động, vượt chướng ngại vật

Giai đoạn 4, 5: Tăng tốc, về đích

Thạch Anh

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0