Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Huyện Mỹ Đức nghiêm cấm cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà

Hà Nội Mới10 tháng trước

(HNM) - Nghiêm cấm cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp…

Người dân đến làm thủ tục tại bộ phận "một cửa" của UBND huyện Mỹ Đức. Ảnh: Linh Ngọc

Bên cạnh đó, huyện Mỹ Đức cũng yêu cầu các đơn vị kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính để đề xuất bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện theo nguyên tắc: Đúng pháp luật, đơn giản hóa, minh bạch, rút gọn đầu mối và rút ngắn thời gian giải quyết, tăng cường phân cấp theo hướng dẫn, tạo sự chủ động cho cấp xã.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức các ngành, các cấp phải thực hiện nhiệm vụ được giao đúng quy trình, quy chế làm việc, nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; thực hiện quy tắc, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức...

Kim Văn

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0