Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

[Infographic] Doanh nghiệp nghĩ gì về AI?

Người Đồng Hành7 tháng trước

(NDH) Khảo sát 3.000 lãnh đạo doanh nghiệp do Boston Consulting Group và MIT Sloan Management Review thực hiện cho thấy phần lớn kỳ vọng về những điều tuyệt vời mà AI mang lại, song mới chỉ có số ít chủ động sử dụng công nghệ này.

Khảo sát được thực hiện với chủ đề "Đổi mới doanh nghiệp với công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI)" và "Áp dụng AI vào công việc". Báo cáo cho thấy hầu hết doanh nghiệp tin rằng công nghệ AI sẽ được áp dụng rộng rãi trong 5 năm tới. Tuy nhiên dữ liệu và đào tạo về thuật toán cho nhân sự vẫn được coi là rào cản lớn.

Infographic Doanh nghiệp nghĩ gì về AI

Đức Quỳnh/BCG

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0