Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý hay tháng?

Hà Nội Mới21 tháng trước

(HNM) - Doanh nghiệp tôi có tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề với mức trên 20 tỷ đồng nên tôi vẫn thực hiện phương pháp kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo tháng. Nhưng Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định đối tượng khai thuế GTGT theo quý, nên tôi mong được giải đáp cụ thể về quy định này?

(HNM) - Doanh nghiệp tôi có tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề với mức trên 20 tỷ đồng nên tôi vẫn thực hiện phương pháp kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo tháng. Nhưng Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định đối tượng khai thuế GTGT theo quý, nên tôi mong được giải đáp cụ thể về quy định này? - Bùi Bích Nguyên (huyện Ba Vì)

Theo Điểm b, Khoản 2, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định đối tượng khai thuế GTGT theo quý (3 tháng/lần) áp dụng đối với người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống.

Doanh nghiệp của bạn có tổng doanh thu của năm trước liền kề trên 20 tỷ đồng nên bạn phải kê khai thuế GTGT hằng tháng là đúng. Bạn nói từ năm 2017-2019 sẽ được kê khai thuế GTGT theo quý, bởi căn cứ quy định mới tại Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung về đối tượng khai thuế GTGT theo quý là người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống và ngược lại trường hợp người nộp thuế có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng thì kê khai thuế GTGT theo tháng.

Bạn có thể căn cứ doanh thu của doanh nghiệp để xác định chính xác phương pháp kê khai thuế GTGT theo quý hay tháng. Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm (2017-2019).

Ban Bạn đọc

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0