Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Khắc phục hậu quả thiên tai không thể chỉ dựa vào ngân sách

Báo Lao Động13 tháng trước

Châu Á - Thái Bình Dương là một trong những khu vực chịu nhiều tác động của thiên tai, trong đó một số nền kinh tế thường xuyên phải gánh chịu hậu quả từ động đất, bão lốc, ngập lụt, gây thiệt hại lớn về tài sản quốc gia. Tuy vậy, quỹ bảo hiểm thiên tai vẫn còn là vấn đề lý thuyết với nhiều quốc gia ở khu vực này.

Việc xây dựng các giải pháp tài chính và bảo hiểm ứng phó với rủi ro thiên tai và bù đắp thiệt hại khi xảy ra thiên tai là chủ đề đã được thảo luận tích cực trong khuôn khổ Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC từ các năm trước đây. 

Lần này, với vai trò chủ trì Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2017, Việt Nam lựa chọn chủ đề ưu tiên Tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai để nghiên cứu, triển khai trong cả năm. 

Tại Việt Nam, hầu hết các chính sách tài chính ứng phó với rủi ro thiên tai hiện nay là nhằm khắc phục hậu quả sau thiên tai và dựa chủ yếu vào ngân sách nhà nước, trong khi nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước mới chỉ đáp ứng được một phần tổng thiệt hại hàng năm, ngân sách dành cho đầu tư phát triển sau thiên tai, thảm họa vẫn còn thiếu thốn, chất lượng công tác dự báo rủi ro cũng như việc ước tính các chi phí cần thiết để phòng ngừa, khắc phục rủi ro còn hạn chế. 

Khắc phục hậu quả thiên tai ở VN chủ yếu chỉ dựa vào ngân sách nhà nước.

Theo Bộ Tài chính VN, các chính sách thu ngân sách đối với rủi ro thiên tai hiện nay mang tính chất khắc phục hậu quả sau thiên tai thông qua việc miễn, giảm các khoản thuế, phí, lệ phí nhằm giảm bớt chi phí đối với các tổ chức, cá nhân phải gánh chịu hậu quả của thiên tai, tạo điều kiện để họ có thể khôi phục sản xuất, đời sống...

Ngoài ra, một số chính sách miễn, giảm cũng được áp dụng đối với một số khoản phí, lệ phí khác nhằm hỗ trợ việc phòng chống và khắc phục hậu quả của thiên tai như: Miễn giảm tiền sử dụng đất cho hộ di dân ở vùng thiên tai, chính sách miễn giảm thủy lợi phí…

Việt Nam có 3 quỹ ngoài ngân sách có các hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả của thiên tai, cụ thể như sau Quỹ phòng, chống thiên tai; Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam; Quỹ bảo trì đường bộ.

Trên thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện nay chưa có các sản phẩm bảo hiểm rủi ro thiên tai riêng biệt. Rủi ro thiên tai được các doanh nghiệp bảo hiểm triển khai phổ biến như là một nội dung rủi ro mở rộng trong các đơn nghiệp vụ bảo hiểm tài sản (bảo hiểm cháy và rủi ro đặc biệt, bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp, bảo hiểm mọi rủi ro tài sản…).

An Thượng

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0