Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Khách sạn tương lai không cần người phục vụ

Các khách sạn trong tương lai có thể được tự động hóa hoàn toàn, ngay từ quầy lễ tân đón khách.

Khách sạn tự động hoàn toàn không phải là điều quá xa vời. Một số khách sạn ở Nhật Bản, Singapore, Mỹ và Bỉ đã bắt đầu sử dụng robot cho những nhiệm vụ bình thường.

Như Tâm Đồ họa: Next Media

Như Tâm - Đồ họa: Next Media

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0