Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Khám phá túi sao: Các món đồ bình dân của Ngọc Hân

Lá bùa may mắn mẹ tặng, thỏi son, chiếc bật lửa, máy đọc sách điện tử... là những món đồ luôn bên cạnh Hoa hậu Việt Nam 2010 mỗi khi ra ngoài.

Thanh Tùng & Ý Ly

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0