Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Khởi động xây dựng thành phố thông minh tại Tiền Giang

Báo Chính Phủ21 tháng trước

(Chinhphu.vn) - Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam và UBND tỉnh Tiền Giang vừa ký kết thỏa thuận hợp tác về triển khai xây dựng TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang trở thành thành phố thông minh (Smart City). -

Khởi động xây dựng thành phố thông minh tại Tiền Giang

Ảnh: VGP/Thúy Hà

Mục tiêu của việc ký kết thỏa thuận là nhằm xây dựng khung công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong triển khai Đề án xây dựng TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang trở thành thành phố thông minh.

Theo đó, UBND tỉnh Tiền Giang sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn VNPT tham gia thực hiện các nội dung hợp tác; các dự án thế mạnh của VNPT đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý của tỉnh; cung cấp các dịch vụ cho các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân tỉnh Tiền Giang.

Tập đoàn VNPT sẽ xây dựng nội dung, phương pháp khảo sát tình hình thực tế các lĩnh vực đô thị liên quan đến đô thị thông minh của TP. Mỹ Tho để lập Đề án; xây dựng khung kiến trúc tổng thể đô thị thông minh gồm kiến trúc khung công nghệ ICT và khung giải pháp đô thị thông minh cho TP. Mỹ Tho bảo đảm nguyên tắc tất cả các giải pháp về đô thị thông minh của các đơn vị công nghệ trong và ngoài nước đều có thể triển khai trên nền khung kiến trúc này.

Tập đoàn VNPT sẽ đề xuất những nội dung, giải pháp trong Đề án theo thế mạnh của mình và của các đối tác đang hợp tác với Tập đoàn, đồng thời, nghiên cứu phát triển và đề xuất các giải pháp thực hiện hoặc thực hiện thíđiểm giải quyết các vấn đề đặt ra của Mỹ Tho trong quá trình triển khai.

Cùng với đó, Tập đoàn VNPT cũng sẽ đầu tư xây dựngvà phát triển Trung tâm Công nghệ thông tin tập trung; tham gia thúc đẩy phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tập đoàn VNPT cam kết sẽ hỗ trợ, đảm bảo hạ tầng ICT cho các ứng dụng ICT của đô thị thông minh chotỉnh Tiền Giang, đồng thời đầu tư nguồn lực tốt nhất, đáp ứng nhu cầu triển khai Đề án Xây dựng thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang trở thành Smart City.

Smart City đang là xu hướng trên toàn cầu nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, tăng hiệu quả hoạt động và giảm chi phí, giảm thiểu tác động môi trường… Năm 2013, nếu trên thế giới có khoảng 20 thành phổ thông minh thì dự kiến đến năm 2025 con số này sẽ tăng gấp 4 lần.

Thuý Hà

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0