Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Kienlongbank giảm lãi suất vay cho các hộ chăn nuôi heo trên toàn quốc

Báo Công Thương5 tháng trước

Chung tay chia sẻ khó khăn với ngành chăn nuôi trong nước, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) cho biết sẽ giảm lãi suất vay cho các hộ chăn nuôi heo trên toàn quốc. 

Kienlongbank giảm lãi suất vay cho các hộ chăn nuôi heo trên toàn quốc

Nhân viên Kienlongbank thăm hỏi khách hàng đang vay vốn chăn nuôi heo

Cụ thể, từ ngày 10/5/2017, Kienlongbank sẽ xem xét giảm 30% lãi suất cho vay hiện hữu đối với các khách hàng hoạt động sản xuất - kinh doanh chăn nuôi heo đã nhận cấp vốn tín dụng của Kienlongbank trong thời gian qua.

Thời gian triển khai chương trình dự kiến là 3 tháng (90 ngày). Trong thời gian này, Kienlongbank sẽ hỗ trợ khách hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi vay, lãi quá hạn, ưu tiên thu nợ gốc trước thu nợ lãi sau nhằm giúp khách hàng có điều kiện khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh.

Thông qua các giải pháp hỗ trợ tín dụng kịp thời cho người chăn nuôi heo trong thời điểm hiện nay, Kienlongbank hy vọng góp phần nhỏ chung tay cùng khách hàng tiết giảm giá thành, ổn định sản xuất, nhanh chóng vượt qua khó khăn, tiếp tục gắn bó lâu dài với Kienlongbank.

Toàn Thắng

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0