700 tỷ đồng cổ phần của gia đình Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tại Điện Quang

VnExpress5 tháng trước

5 thành viên gia đình Thứ trưởng Công Thương nắm giữ khoảng 35% cổ phần tại Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang.

Anh Minh - Việt Chung

Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay