Hà Nội tổ chức Hội nghị "Hà Nội 2017 - Hợp tác đầu tư và Phát triển"

Hà Nội Mới1 tháng trước

(HNMO) - Sáng 25-6, thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị "Hà Nội 2017 - Hợp tác đầu tư và Phát triển" theo chỉ đạo của Chính phủ về xây dựng chính quyền phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp.

(HNMO) - Sáng 25-6, thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị "Hà Nội 2017 - Hợp tác đầu tư và Phát triển" theo chỉ đạo của Chính phủ về xây dựng chính quyền phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Tuấn Điệp - Triệu Hoa

Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay