Nhiều chủ doanh nghiệp sở hữu Phú Mỹ Hưng Midtown

VnExpress3 tháng trước

20% người mua căn hộ tòa The Grande thuộc Phú Mý Hưng Midtown là chủ doanh nghiệp; kế đến là nhân viên làm việc trong lĩnh vực công nghệ, may mặc, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm...

Nhiều chủ doanh nghiệp sở hữu Phú Mỹ Hưng Midtown

Phát Đạt

Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay