Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Kỷ luật Tổng Giám đốc Nhiệt điện Phả Lại

Báo Chính Phủ7 tháng trước

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương vừa ra quyết định thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Phạm Văn Thư, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại. -

Ngày 28/2, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương đã công bố kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên và quyết định xử lý đảng viên vi phạm đối với đồng chí Phạm Văn Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương quyết định thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Phạm Văn Thư.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương đã thực hiện kiểm tra, xác minh và đã kết luận cụ thể các nội dung gồm: Về việc kê khai lý lịch đảng viên, lý lịch cán bộ, đồng chí Thư đã cơ bản kê khai đầy đủ về quá trình công tác của bản thân, hoàn cảnh gia đình, quá trình công tác, học tập trong lý lịch đảng viên, lý lịch cán bộ công chức, viên chức; có bổ sung lý lịch đảng viên, lý lịch cán bộ theo sự chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng cấp trên. Hồ sơ cán bộ từ năm 1977 và hồ sơ đảng viên từ tháng 9/1984, đồng chí Phạm Văn Thư đều thống nhất khai ngày sinh là ngày 7/8/1959. Tuy nhiên, việc kê khai còn có một số khuyết điểm vi phạm.

Về kê khai lý lịch Đảng viên, lý lịch cán bộ: Còn có nội dung chưa đầy đủ, chưa đúng, chưa kê khai quá trình học cấp 3 bổ túc văn hóa tại Nhà máy Nhiệt điện Việt Trì, đã dự thi, đỗ tốt nghiệp và đã được Ty Giáo dục tỉnh Vĩnh Phú cấp bằng cấp 3 Bổ túc văn hóa.

Về việc học và sử dụng bằng cấp 3 Bổ túc văn hóa: Đồng chí Phạm Văn Thư đã học cấp 3 Bổ túc văn hóa tại Nhà máy Nhiệt điện Việt Trì, đã tham gia kỳ thi và có tên trong danh sách đỗ tốt nghiệp cấp 3 Bổ túc văn hóa năm 1982 tại Hội đồng thi cơ quan thành phố Việt Trì. Tuy nhiên, đồng chí Thư còn có khuyết điểm, vi phạm: Năm 2000, mặc dù biết Bằng cấp 3 bị hư hỏng, đồng chí Thư đã không chủ động báo cáo và đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp lại Bằng tốt nghiệp cấp 3 Bổ túc văn hóa. Hậu quả là đến nay vẫn chưa xin cấp lại được Bằng cấp 3 gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín cá nhân, uy tín của Công ty, gây dư luận xấu trong xã hội. Vi phạm của đồng chí Thư đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại phải chủ động rà soát bổ sung lý lịch đảng viên Phạm Văn Thư và hồ sơ các đồng chí đảng viên khác trong Đảng bộ Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương; chỉ đạo Chi bộ công bố kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đối với đồng chí Phạm Văn Thư trong cuộc họp chi bộ gần nhất.

Đối với đồng chí Phạm Văn Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, phải chủ động rà soát, kê khai đầy đủ, chính xác về lý lịch bản thân, lý lịch cán bộ, công chức, viên chức đúng quy định; khẩn trương bổ sung những văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp, các tài liệu còn thiếu trong hồ sơ đảng viên, hồ sơ cán bộ của bản thân để tổ chức Đảng, bộ phận chuyên môn lưu và bảo quản theo quy định.

(theo TTXVN)

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0