Thí sinh Next Top tố giám khảo không công bằng

Việt Nam Net5 ngày trước

- Cao Thiên Trang tỏ ý không phục kết quả của Tập 8 VietNam's Next Top 2017 bởi cô cho rằng Kiki Lê không thể về mà Nguyễn Hợp lại được ở lại. Giám khảo Trương Ngọc Ánh đã lớn tiếng dạy dỗ thí sinh.

Ngân An

Tin liên quan
Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay