Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Lính Mỹ uống máu rắn, ăn bọ cạp sống ở Thái Lan

Giáo Dục Thời Đại21 tháng trước

Các lính thủy đánh bộ Mỹ đã được học cách sống sót trong rừng rậm nhiệt đới với các kĩ năng như uống máu rắn, ăn bọ cạp sống... Lớp học này là một phần của cuộc tập trận thường niên "Hổ mang vàng", được tổ chức tại Thái Lan.

Lính Mỹ uống máu rắn ăn bọ cạp sống ở Thái LanLính Mỹ uống máu rắn ăn bọ cạp sống ở Thái LanLính Mỹ uống máu rắn ăn bọ cạp sống ở Thái LanLính Mỹ uống máu rắn ăn bọ cạp sống ở Thái LanLính Mỹ uống máu rắn ăn bọ cạp sống ở Thái LanLính Mỹ uống máu rắn ăn bọ cạp sống ở Thái LanLính Mỹ uống máu rắn ăn bọ cạp sống ở Thái LanLính Mỹ uống máu rắn ăn bọ cạp sống ở Thái LanLính Mỹ uống máu rắn ăn bọ cạp sống ở Thái LanLính Mỹ uống máu rắn ăn bọ cạp sống ở Thái LanLính Mỹ uống máu rắn ăn bọ cạp sống ở Thái Lan

Theo Minh HạnhTiền Phong

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0