Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Lò phản ứng nhiệt hạch có thể thành hiện thực trong 15 năm

Các nhà nghiên cứu Mỹ đang chế tạo một lò phản ứng nhiệt hạch phục vụ nhà máy điện có thể đi vào hoạt động trong 15 năm tới.

Phương Hoa (Đồ họa: Next)

Phương Hoa (Đồ họa: Next)

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0