Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Lý do ghế trên máy bay không thẳng hàng với cửa sổ

Một số ghế trên máy bay không thẳng hàng với cửa sổ do hãng hàng không muốn tối ưu hóa không gian để chở được càng nhiều hành khách càng tốt.

Phương Hoa (Video: Business Insider)

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0