Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Miễn trừ biện pháp tự vệ với DN nhập khẩu thép dây sản xuất vật liệu hàn

Báo Chính Phủ10 tháng trước

(Chinhphu.vn) - Các công ty được miễn trừ sẽ được hoàn lại tiền thuế tự vệ đã nộp theo Quyết định số 2968/QĐ-BCT đối với các lô hàng nhập khẩu trong năm 2017. -

Trên cơ sở đánh giá hồ sơ dữ liệu của các doanh nghiệp, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với một số công ty nhập khẩu thép dây có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn trong năm 2017.

Lượng miễn trừ được tạm cấp cho các doanh nghiệp cụ thể như sau:

Tên công ty

Lượng miễn trừ tạm cấp năm 2017

Công ty TNHH sản xuất que hàn Đại Tây Dương Việt Nam

5,225 tấn

Công ty que hàn điện Việt Đức

6,900 tấn

Công ty TNHH Chosun Vina

2,000 tấn

Công ty Tân Nam Đô

4,230 tấn

Công ty CP Kim Tín Hưng Yên

28,155 tấn

Công ty CP Kim Tín (Long An)

37,000 tấn

Công ty TNHH Cơ khí 17

Đang chờ xác minh số liệu

Công ty TNHH Kuangtai (Việt Nam)

Đang chờ xác minh số liệu

Công ty TNHH Việt Quang

Đang chờ xác minh số liệu

Chi nhánh công ty cổ phần sản xuất thương mại hữu nghị - Nhà máy Bình Dương

Đang chờ xác minh số liệu

Các công ty được miễn trừ sẽ được hoàn lại tiền thuế tự vệ đã nộp theo Quyết định số 2968/QĐ-BCT đối với các lô hàng nhập khẩu trong năm 2017. Trình tự, thủ tục hoàn trả thuế tự vệ nộp thừa thực hiện theo quy định hiện hành.

Đối với các doanh nghiệp chưa được cấp lượng miễn trừ, Cục quản lý cạnh tranh sẽ tiến hành thẩm tra và xác minh số liệu của các doanh nghiệp trong thời gian tới.

LP

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0