Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Món súp chỉ dành cho các đô vật sumo ở Nhật

Chanko là súp ''cha con'' có hương vị rất đa dạng dành cho đô vật sumo trong quá trình tăng cân, du khách có thể ăn món này tại Tokyo.

Great Big Story

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0