Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Mùa đông có nên dùng máy tạo ẩm không?

Tôi muốn mua máy tạo ẩm để trẻ trong nhà đỡ bị khô da.

Thời tiết ngoài bắc sắp vào đông nên độ ẩm có hôm khá thấp, hanh khiến da cứ bị khô. Vào mùa chắc chắn tình trạng này còn kéo dài. Nhà tôi có trẻ nhỏ không biết có nên sử dụng hay không. Bạn nào dùng rồi có thể cho xin kinh nghiệm với. Nếu mua thì loại nào tốt.

Cảm ơn các bạn.

Kiên LT Kienltda***@gmail.com

Kiên LT - Kienltda***@gmail.com -

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0