Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

NASA phát hiện 7 hành tinh có thể chứa sự sống thế nào?

Các nhà thiên văn học đã sử dụng một loạt kính viễn vọng để theo dõi sự thay đổi độ sáng của Trappist-1, từ đó phát hiện ra 7 hành tinh quay xung quanh.

Mỗi hành tinh được đánh số từ 1b đến 1h được phát hiện nhờ phương pháp quá cảnh (transit method), trong đó quỹ đạo và đặc điểm của hành tinh được đo khi chúng di chuyển qua phía trước ngôi sao mẹ, khiến ngôi sao mờ đi trong thời gian ngắn.

Tử Quỳnh (Video: BBC)

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0