Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Ngân hàng Nhật nắm 49% vốn công ty cho thuê tài chính BIDV

Ngân hàng Tín thác Sumitomo Mitsui (SMTB) sẽ sở hữu 49% cổ phần vốn điều lệ của Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BLC).

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản về việc chấp thuận nguyên tắc chuyển đổi hình thức pháp lý của Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BLC). Theo đó, đơn vị này sẽ chuyển từ công ty do BIDV sở hữu 100% vốn điều lệ thành Công ty Cho thuê tài chính BIDV - SuMi Trust (BSL) với sự tham gia sở hữu 49% vốn điều lệ bởi Ngân hàng tín thác Sumitomo Mitsui.

Lãnh đạo BIDV cho biết, trải qua gần 2 năm hợp tác, hai bên đã hiện thực hóa mối quan hệ chiến lược bằng việc ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực cho thuê tài chính vào ngày 29/4/2016. Thỏa thuận này được triển khai qua việc BIDV chuyển nhượng 49% sở hữu vốn điều lệ tại BLC cho SMTB để chuyển đổi BLC thành BSL.

Sau ký kết này, hai bên tăng vốn cho công ty từ 448 tỷ đồng lên 896 tỷ đồng để nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh trong giai đoạn tới.

SMTB là ngân hàng tín thác lớn nhất Nhật Bản với tổng tài sản tại thời điểm 30/9/2016 đạt 59.479 tỷ yên (tương đương 585,4 tỷ USD) và mức vốn chủ sở hữu hơn 2.000 tỷ yên (tương đương 19,9 tỷ USD).

Hoài Thu

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0