Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Ngày ấy - bây giờ của 12 'nữ hoàng ảnh lịch'

Diễm Hương, Diễm My tìm thấy hạnh phúc còn Kim Khánh, Kim Phụng "lẻ bóng", Giáng My, Việt Trinh làm mẹ đơn thân.

(Bấm vào ảnh để xem cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ)

dan-nu-hoang-anh-lich-nguoi-lam-me-don-than-ke-le-bongDiễm Hương dan-nu-hoang-anh-lich-nguoi-lam-me-don-than-ke-le-bong-1Y Phụng dan-nu-hoang-anh-lich-nguoi-lam-me-don-than-ke-le-bong-2Giáng My dan-nu-hoang-anh-lich-nguoi-lam-me-don-than-ke-le-bong-3Thủy Tiên dan-nu-hoang-anh-lich-nguoi-lam-me-don-than-ke-le-bong-4MỹDuyên dan-nu-hoang-anh-lich-nguoi-lam-me-don-than-ke-le-bong-5La Kim Phụng dan-nu-hoang-anh-lich-nguoi-lam-me-don-than-ke-le-bong-6Việt Trinh dan-nu-hoang-anh-lich-nguoi-lam-me-don-than-ke-le-bong-7Diễm My dan-nu-hoang-anh-lich-nguoi-lam-me-don-than-ke-le-bong-8Kim Khánh dan-nu-hoang-anh-lich-nguoi-lam-me-don-than-ke-le-bong-9Thanh Mai dan-nu-hoang-anh-lich-nguoi-lam-me-don-than-ke-le-bong-10Thu Hà dan-nu-hoang-anh-lich-nguoi-lam-me-don-than-ke-le-bong-11Mộng Vân

Vĩ Thanh

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0