Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Nghệ An: Khai trương Điểm kết nối cung – cầu công nghệ vùng Bắc Trung Bộ

Báo Công Thương6 tháng trước

Chiều 24/6 tại thành phố Vinh, Bộ Khoa học và công nghệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức lễ khai trương Điểm kết nối cung – cầu công nghệ vùng Bắc Trung Bộ. Đây là một giải pháp hiện thực hóa các mục tiêu phát triển hệ thống các điểm kết nối cung – cầu công nghệ trong hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ, công bố, trình diễn giới thiệu công nghệ của Bộ Khoa học và công nghệ.

Nghệ An: Khai trương Điểm kết nối cung – cầu công nghệ vùng Bắc Trung Bộ
Các đại biểu cắt băng khai trương Điểm kết nối cung cầu công nghệ vùng Bắc Trung bộ tại Nghệ An

Điểm kết nối cung - cầu Công nghệ vùng Bắc Trung Bộ đi vào hoạt động quy tụ các quy trình, công nghệ, kết quả sản phẩm liên quan đến những sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm của khu vực Bắc trung bộ, sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm có ưu thế cạnh tranh, sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu, các sản phẩm có nguồn gốc nội sinh phục vụ sự phát triển dân sinh, kinh tế xã hội của vùng Bắc Trung Bộ và các địa bàn lân cận.

Việc hình thành hệ thống Điểm kết nối cung – cầu công nghệ sẽ thiết lập sự gắn kết chặt chẽ giữa các tổ chức khoa học và công nghệ với doanh nghiệp ở trong nước và nước ngoài nhằm thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao đổi mới công nghệ trong các ngành, lĩnh vực sản xuất và kinh doanh; phát triển năng lực cạnh tranh dựa trên công nghệ cho các doanh nghiệp nói chung và đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh hàng hóa của doanh nghiệp tại địa phương, tạo điều kiện cho các nhà khoa học, các tổ chức khoa học và công nghệ vùng Bắc Trung Bộ giới thiệu, chuyển giao, thương mại hóa kết quả, sản phẩm khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các địa phương nói riêng và vùng Bắc Trung Bộ nói chung.

Nghệ An: Khai trương Điểm kết nối cung – cầu công nghệ vùng Bắc Trung Bộ
Các đại biểu tham dự buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh: Để đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, phát triển đất nước nhanh và bền vững, tất yếu chúng ta phải lựa chọn con đường phát triển dựa vào khoa học công nghệ. Việc đưa vào vận hành Điểm kết nối cung – cầu công nghệ là hoạt động thiết thực để góp phần xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm Khoa học công nghệ vùng Bắc Trung Bộ với trọng tâm là ứng dụng, chuyển giao các thành tựu khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất kinh doanh. Đồng chí Bộ trưởng cũng mong muốn và đề nghị các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp, các nhà khoa học và tổ chức khoa học và công nghệ tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa với tỉnh Nghệ An và các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, từ đó tạo tính lan tỏa thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Huỳnh Thanh Điền khẳng định tại buổi lễ: Nghệ An đã và đang có những bước phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực kinh tế, Khoa học và công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế. Với việc tổ chức khai trương điểm kết nối cung - cầu công nghệ tại Nghệ An, địa phương mong muốn và kỳ vọng sẽ mở ra những cơ hội hợp tác, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong tỉnh nói riêng và của các địa phương khu vực nói chung. Để từ đó có thể phát triển được các sản phẩm chủ lực, trọng điểm, mang lại lợi thế của địa phương, của vùng đạt được năng suất và chất lượng cao, từng bước hướng ra thị trường cả nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Nghệ An cũng cam kết sẽ phát huy tối đa hiệu quả của điểm kết nối cung cầu công nghệ trong thời gian tới.

Hoàng Trinh

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0