Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Người đàn ông tự húc đầu vào ô tô, mệt lử mới thôi

Việt Nam Net8 tháng trước

Hành động kỳ lạ của một người đàn ông Trung Quốc khi ông này liên tục chạy vòng vòng trên đường và đâm đầu vào những chiếc ô tô đang chạy.

Dù có rất nhiều người ngăn cản, nhưng chỉ đến khi mệt lử và bị ô tô đâm mạnh, người đàn ông này mới dừng lại.

H.N. (theo Liveleak)

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0