Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Những bộ váy biểu tượng của đệ nhất phu nhân Mỹ trong 'Jackie'

Bộ phim được đề cử Oscar 2017 cho hạng mục "Phục trang xuất sắc" với nhà thiết kế Madeline Fontaine.

Sao Mai

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0