Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Những sát thủ ăn thịt đồng loại từ trong bụng mẹ

Ăn thịt mẹ từ khi mới sinh hoặc ăn thịt anh em từ trong bụng mẹ là những ví dụ tiêu biểu của hiện tượng ăn thịt đồng loại, theo đánh giá của Bill Schutt, nhà động vật học tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ.

Phương Hoa (Video: Business Insider)

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0