Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

PC Gia Lai: Đưa điện phủ sóng vùng sâu, vùng xa

Báo Công Thương11 tháng trước

Những năm qua, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) là một trong những đơn vị nỗ lực để đưa điện phủ sóng sâu rộng về các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Măng Đoàn - Giám đốc PC Gia Lai - về vấn đề này.

PC Gia Lai: Đưa điện phủ sóng vùng sâu, vùng xa

PC Gia Lai nỗ lực mở rộng lưới điện về vùng sâu, vùng xa

Xin ông cho biết, việc thực hiện đưa điện về vùng sâu, vùng xa của PC Gia Lai trong thời gian qua?

Thời gian qua, PC Gia Lai cung ứng ổn định và đủ điện cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh Gia Lai. Đến nay, số hộ dân có điện trong toàn tỉnh đạt tỷ lệ 98,64%.

Với sự đầu tư không ngừng của nhà nước, ngành điện và tỉnh, đã có nhiều dự án đầu tư về điện nông thôn được thực hiện. Cùng với hàng trăm tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư xây dựng, sửa lớn hàng năm, PC Gia Lai đã cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện từ chỗ cũ nát, manh mún, rời rạc thành một lưới điện thống nhất, có độ tin cậy cao.

Để tiếp tục hoàn thiện và mở rộng lưới điện nông thôn tỉnh Gia Lai đến những vùng sâu, vùng xa, ngành điện tiếp tục thực hiện các dự án: Dự án KfW2 xây dựng 86km đường dây trung áp, 164km đường dây hạ áp, 79 trạm biến áp, giá trị đầu tư 179 tỷ đồng; án KfW3 với giá trị đầu tư 160 tỷ đồng...

PC Gia Lai: Đưa điện phủ sóng vùng sâu, vùng xa

Ông Măng Đoàn – Giám đốc PC Gia Lai

Đơn vị có gặp trở ngại, khó khăn gì trong công tác này, thưa ông?

Tỉnh Gia Lai có diện tích rất rộng với 15.000km2, mật độ các TBA 110kV còn thưa thớt; bán kính cấp điện của lưới trung áp lớn đi qua nhiều địa hình đồi núi phức tạp, rừng nguyên sinh, rừng cao su… dễ xảy ra sự cố; sản lượng điện sử dụng ở những vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn chỉ ở mức rất thấp. Đây là những yếu tố không thuận lợi cho việc cung ứng điện của PC Gia Lai.

Đến nay, tỉnh Gia Lai được nhận điện từ hệ thống điện quốc gia qua 9 trạm biến áp 110kV; cấp điện cho 360.775 khách hàng qua 4.500 km đường dây trung áp, 3.932 TBA phân phối, 4.242km đường dây hạ áp. PC Gia Lai đề nghị Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tiếp tục quan tâm triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đầu tư xây dựng các TBA 110kV giai đoạn 2015 - 2020 như: TBA 110kV Ia Grai, TBA 110kV Chư Pưh, TBA 110kV Hàm Rồng…

Mục tiêu của đơn vị đối với công tác đưa điện đến vùng sâu, vùng xa từ nay đến năm 2020?

Về phát triển lưới điện 110kV, PC Gia Lai tiếp tục đề xuất EVNCPC quan tâm đầu tư xây dựng để bảo đảm mỗi huyện có ít nhất 1 TBA 110kV. Đối với việc hoàn thiện và mở rộng lưới điện nông thôn vùng sâu, vùng xa, PC Gia Lai tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai Dự án thôn, buôn giai đoạn 2 với tổng giá trị 966 tỷ đồng; Dự án KfW3 dự kiến đóng điện trong năm 2018 với giá trị 283,5 tỷ đồng…

Về lộ trình phát triển lưới điện thông minh, PC Gia Lai đang nỗ lực phấn đấu để Dự án mini SCADA có vốn đầu tư 3,9 triệu USD dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2017; tích cực phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện tự động hóa các TBA 110kV, phấn đấu đưa tất cả các TBA 110kV thành không người trực vào 2020.

Công ty hiện đang triển khai công nghệ quản lý lưới điện trên bản đồ số GIS và sửa chữa nóng lưới điện. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phát triển hệ thống quản lý số liệu đo đếm từ xa cho khách hàng lớn và các trạm biến áp chuyên dùng. Ngoài ra, PC Gia Lai tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành chức năng của tỉnh thực hiện cấp đất cấp tuyến cho các công trình điện; tuyên truyền giáo dục nhân dân về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện; sử dụng điện an toàn, tiết kiệm…

Xin cảm ơn ông!

Lê Hải (thực hiện)

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0