Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Petrolimex lãi cao chưa từng có

Doanh thu của Tập đoàn Xăng dầu giảm 16% so với năm trước đó do giá thấp hơn, song lợi nhuận sau thuế vẫn tăng mạnh.

Báo cáo tài chính hợp nhất vừa công bố cho thấy năm 2016, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đạt tổng doanh thu 123.100 tỷ đồng, giảm 23.800 tỷ so với năm 2015. Doanh thu giảm không phải do tiêu thụ sản phẩm ít hơn mà được lý giải là do giá thành đầu vào của hàng hóa giảm. 

Lũy kế cả năm 2016, Petrolimex đạt 5.165 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cao gấp rưỡi năm 2015 và lập kỷ lục mới. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 4.665 tỷ đồng, tương ứng với lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 4.050 đồng, gấp rưỡi so với năm 2015. Tập đoàn hiện có hơn 4.000 tỷ đồng đang gửi tại ngân hàng. 

Ngọc Tuyên

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0