Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Phát triển hậu cần logistics dọc biên giới Lào - Campuchia

Báo Công Thương21 tháng trước

Định hướng phát triển xuất nhập khẩu với Lào và Campuchia trong những năm tới và dài hạn, theo quy hoạch của Bộ Công Thương, tổng số kho bãi trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia đến năm 2035 sẽ vào khoảng 116 kho bãi.

Phát triển hậu cần logistics dọc biên giới Lào - Campuchia

Hệ thống kho bãi là yếu tố đặc biệt quan trọng trong chuỗi hoạt động của dịch vụ logistics

Bản quy hoạch đặt mục tiêu phát triển hệ thống kho bãi đồng bộ tại các vùng giáp biên, yếu tố đặc biệt quan trọng trong chuỗi hoạt động của dịch vụ logistics sẽ từng bước đi vào chuyên nghiệp và hiện đại, đáp ứng đầy đủ và thường xuyên nhu cầu tập kết, lưu giữ, bảo quản hàng hóa, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu. Đặc biệt là xuất khẩu qua tuyến biên giới Việt Nam - Lào và biên giới Việt Nam - Campuchia theo hướng phát triển nhanh và bền vững.

Theo bản quy hoạch, hệ thống kho bãi đang khai thác và chuẩn bị đưa vào hoạt động là 53, xây dựng mới 63 kho bãi. Cụ thể: giai đoạn 2016 - 2025 sẽ nâng cấp mở rộng 7 kho bãi, xây mới và đưa vào hoạt động 53 kho bãi, đáp ứng được 100% nhu cầu về diện tích, sức chứa của hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu; 80% kho bãi cung cấp đủ các dịch vụ quan trọng và cần thiết cho quá trình tập kết, lưu giữ, chỉnh lý, bảo quản, xếp dỡ...

Đến năm 2035 sẽ nâng cấp mở rộng 2 kho bãi, xây dựng mới và đưa vào hoạt động 26 kho bãi. Đưa tổng số kho bãi đến năm 2035 trên toàn tuyến biên giới phía Tây vào khoảng 116 kho bãi, trong đó sẽ hình thành 46 kho bãi các loại, 69 bãi các loại và 21 bãi kết hợp kho tổng hợp. Các cửa khẩu trên toàn tuyến biên giới Việt Nam - Lào và biên giới Việt Nam - Campuchia sẽ có hệ thống kho bãi hoàn chỉnh và đồng bộ, đáp ứng 100% nhu cầu về kho bãi của hàng hóa xuất nhập khẩu, tại các cửa khẩu có quy mô xuất nhập khẩu lớn, triển vọng tăng trưởng cao mang tính ổn định thì hệ thống kho bãi sẽ được đầu tư có sức chứa lớn đa dạng về công năng, từng bước liên kết và hợp nhất thành các khu, cụm kho bãi tập trung, kiên cố và hiện đại.

Tại các khu vực cửa khẩu có lượng hàng hóa không lớn và thiếu tính ổn định sẽ tập trung xây dựng các kho bãi vừa, bán kiên cố, năng động về công năng và mục đích sử dụng, phục vụ chủ yếu cho hoạt động xuất nhập khẩu biên mậu của các thương nhân nhỏ lẻ và cư dân biên giới.  

Về vốn đầu tư để triển khai quy hoạch này, sẽ chủ yếu khuyến khích từ nguồn của doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, thực hiện liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp và cổ phần hóa để huy động các nguồn vốn từ xã hội; tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng nhằm tăng quy mô, hiện đại hóa phương tiện… trong đó chủ đạo và nòng cốt là các doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm chuyên kinh doanh khai thác kho bãi và dịch vụ kho bãi logistics. Bên cạnh đó cũng sẽ tạo điều kiện cho các hãng quốc tế tham gia thị trường dịch vụ giao nhận, kho vận bên thứ 3; khuyến khích phối hợp giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư.

Quốc Cường

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0