Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Phó chủ tịch quận 1 chỉ đạo lập biên bản xe của Phó chủ tịch quận 9 vì... đỗ sai

Giáo Dục Thời Đại21 tháng trước

Sáng 22/1 Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải tiếp tục dẫn dầu đoàn liên ngành xử lý xe ô tô vi phạm vì đậu sai chỗ trên các tuyến đường thuộc trung tâm quận 1.

Phó chủ tịch quận 1 chỉ đạo lập biên bản xe của Phó chủ tịch quận 9 vì đỗ saiPhó chủ tịch quận 1 chỉ đạo lập biên bản xe của Phó chủ tịch quận 9 vì đỗ saiPhó chủ tịch quận 1 chỉ đạo lập biên bản xe của Phó chủ tịch quận 9 vì đỗ saiPhó chủ tịch quận 1 chỉ đạo lập biên bản xe của Phó chủ tịch quận 9 vì đỗ saiPhó chủ tịch quận 1 chỉ đạo lập biên bản xe của Phó chủ tịch quận 9 vì đỗ saiPhó chủ tịch quận 1 chỉ đạo lập biên bản xe của Phó chủ tịch quận 9 vì đỗ saiPhó chủ tịch quận 1 chỉ đạo lập biên bản xe của Phó chủ tịch quận 9 vì đỗ saiPhó chủ tịch quận 1 chỉ đạo lập biên bản xe của Phó chủ tịch quận 9 vì đỗ saiPhó chủ tịch quận 1 chỉ đạo lập biên bản xe của Phó chủ tịch quận 9 vì đỗ saiPhó chủ tịch quận 1 chỉ đạo lập biên bản xe của Phó chủ tịch quận 9 vì đỗ saiPhó chủ tịch quận 1 chỉ đạo lập biên bản xe của Phó chủ tịch quận 9 vì đỗ saiPhó chủ tịch quận 1 chỉ đạo lập biên bản xe của Phó chủ tịch quận 9 vì đỗ saiPhó chủ tịch quận 1 chỉ đạo lập biên bản xe của Phó chủ tịch quận 9 vì đỗ saiPhó chủ tịch quận 1 chỉ đạo lập biên bản xe của Phó chủ tịch quận 9 vì đỗ saiPhó chủ tịch quận 1 chỉ đạo lập biên bản xe của Phó chủ tịch quận 9 vì đỗ saiPhó chủ tịch quận 1 chỉ đạo lập biên bản xe của Phó chủ tịch quận 9 vì đỗ saiPhó chủ tịch quận 1 chỉ đạo lập biên bản xe của Phó chủ tịch quận 9 vì đỗ sai

Theo Nguyễn CườngInfonet

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0