Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không còn cách nào khác là các trường phải tiến tới tự chủ

Báo Lao Động14 tháng trước

Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị tổng kết thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 – 2017 do Bộ GDĐT tổ chức ngày 20.10.

Từ năm 2015 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định cho 23 cơ sở giáo dục đại học công lập, gồm 12 cơ sở có thời gian tự chủ trên 2 năm, 11 trường có thời gian tự chủ dưới 2 năm, trong đó có 4 trường mới được giao quyết định tự chủ từ tháng 7.2017.

Đến thời điểm này, thời hạn thực hiện Nghị quyết 77 về thí điểm đổi mới cơ chế tự chủ đại học chuẩn bị kết thúc, thời gian được giao thí điểm tự chủ đối với một số cơ sở giáo dục đại học cũng sắp kết thúc.

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ nhận xét: Các cơ sở giáo dục đại học được lựa chọn thí điểm đã bước đầu đạt được một số kết quả đáng khích lệ, giúp giảm bớt các thủ tục hành chính, tăng tính chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện các hoạt động của nhà trường.

Tuy nhiên, hiện cơ chế thực hiện tự chủ đại học ở nước ta vẫn còn hạn chế, bất cập, về chính sách, pháp luật về tự chủ chưa đồng bộ, cơ chế quản lý theo chế của bộ chủ quản không còn phù hợp.

Trong khi đó, các cơ sở giáo dục đại học được giao thí điểm tự chủ vẫn chưa nhận thức đầy đủ về tự chủ đại học, chưa chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện tự chủ. Mặt khác, năng lực quản trị đại học của nhiều trường chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, đặc biệt, cơ chế bảo đảm tính công khai, minh bạch cũng như nâng cao trách nhiệm giải trình với các bên liên quan chưa hiệu quả.

Tự chủ chưa thực sự trở thành động lực phát huy khả năng chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường cạnh tranh và đa dạng hóa các loại hình đào tạo của trường đại học.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định: Hiện các trường thực hiện tự chủ đại học vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng không còn cách nào khác là các trường phải tiến tới tự chủ. Đây là trách nhiệm vì đất nước. Bởi nếu các trường đại học Việt Nam không thực hiện tự chủ sẽ không trở thành các trường mạnh và nhân lực chất lượng cao của Việt Nam cũng sẽ không được như mong muốn, đất nước sẽ không phát triển.

Để các trường thực hiện tự chủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ GDĐT tháo gỡ tối đa các vướng mắc trong quy định về tự chủ đại học, đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho các trường đại học đã thực hiện tự chủ tốt.

Theo Phó Thủ tướng, cái khó nhất, là các cơ quan chủ quản bấy lâu nay coi nhà trường như một vụ, như 1 trung tâm của mình mà quên mất đây là trường đại học.

Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của các hiệu trưởng, người đứng đầu nhà trường.

HUYÊN NGUYỄN

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0