Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Phụ nữ ngành Công Thương: Giỏi việc nước - đảm việc nhà

Báo Công Thương13 tháng trước

10 năm qua, Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa X (Nghị quyết 11) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) tích cực triển khai thực hiện. Với quyết tâm lớn, nỗ lực cao, mỗi nữ cán bộ đoàn viên, người lao động đã góp phần xây dựng đất nước nói chung, ngành Công Thương nói riêng ngày một phát triển, vững mạnh.  

Phụ nữ ngành Công Thương: Giỏi việc nước - đảm việc nhà
CĐCTVN trao bằng khen cho người lao động đạt thành tích cao trong phong trào thi đua Giỏi việc nước - Đảm việc nhà

Hiện nay, số lượng cán bộ, công nhân viên chức lao động (CBCNVCLĐ) toàn ngành Công Thương là 174.976 người, trong đó có 52.381 nữ (tỷ lệ 29.94%); tổng số đoàn viên là 160.658, trong đó, nữ đoàn viên 50.234 (tỷ lệ 33,28%). Đáng chú ý, trong số cán bộ lãnh đạo tại đơn vị thuộc Bộ Công Thương có 41 chị, chiếm tỷ lệ 12,6%.

Bên cạnh đó, tại nhiều đơn vị, CBCNVCLĐ nữ giữ vai trò quan trọng trong công tác chuyên môn cũng như hoạt động đoàn thể. Con số này tuy không quá lớn nhưng đã khẳng định vị trí, vai trò không thể thiếu của phụ nữ ngành Công Thương trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp vào sự phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH – HĐH).

Có được kết quả này, những năm qua, Ban Nữ công của công đoàn nói riêng và các đơn vị trong ngành Công Thương đã phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ; xác định công tác nữ và bình đẳng giới trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước vừa là mục tiêu, vừa là tiền đề, động lực để phụ nữ phát triển. Bên cạnh đó, Ban Nữ công cũng tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần lao động nữ. Nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ nữ CBCNVCLĐ; xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ trong tổ chức, tạo sự chuyển biến trong từng đơn vị; phát huy tinh thần làm chủ, khơi dậy tiềm năng và sức sáng tạo của lao động nữ trong xây dựng đơn vị ổn định, phát triển, sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, góp phần xây dựng và và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao vị thế của lao động nữ trên các lĩnh vực sản xuất, quản lý… trong thời kỳ mới.

Nhờ việc xây dựng kế hoạch phát triển cán bộ nữ, khuyến khích nữ CBCNVCLĐ tham gia học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, đã có nhiều nữ ngành Công Thương có công trình nghiên cứu được nhận Giải thưởng Kovalevskaia, Nữ doanh nhân trí thức thành đạt, Phụ nữ xuất sắc tiêu biểu toàn quốc, Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bên cạnh công việc chuyên môn, nữ CBCNVCLĐ ngành Công Thương còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người mẹ, người vợ, người con trong gia đình, vượt qua mọi khó khăn để gia đình luôn "trong ấm, ngoài êm", nuôi dạy con thành đạt trong học tập và công tác. Nhiều đơn vị đã có các hoạt động trợ giúp gia đình nữ CBCNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tự vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định, tiến tới tự làm giàu.

Thời gian tới, CĐCTVN xác định sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho CBCNVCLĐ về Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; thực hiện tốt chính sách liên quan đến giới, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ như: Công tác quy hoạch và bố trí sử dụng cán bộ nữ nhằm nâng cao tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, công đoàn; xóa bỏ khoảng cách về giới trong mọi lĩnh vực; tạo điều kiện cho cán bộ nữ được tham gia đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, từ đó thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ trong toàn ngành.

Phụ nữ ngành Công Thương đã đóng góp hàng nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi hàng chục tỷ đồng. Nhiều chị vinh dự được nhận Giải thưởng Sáng tạo khoa học nữ ngành Công Thương; danh hiệu Lao động giỏi, Chiến sỹ thi đua; được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

Hà Thu

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0