Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Quảng Ninh: Một doanh nghiệp bị phạt vì xả thải gây ô nhiễm sông Ka Long

Báo Công Thương8 tháng trước

Ngày 5/5, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 1414/QĐ-XPVPHC, về việc xử phạt đối với Công ty CP Giải trí quốc tế Lợi Lai do vi phạm hành chính xả thải ô nhiễm vào nguồn nước sông Ka Long.

Quảng Ninh: Một doanh nghiệp bị phạt vì xả thải gây ô nhiễm sông Ka Long

Một trong số những cửa xả nước thải sinh hoạt sau xử lý của Công ty CP Giải trí quốc tế Lợi Lai

Theo kết quả quan trắc môi trường của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (mẫu lấy thời điểm kiểm tra hiện trường ngày 24/4/2017, biên bản vi phạm hành chính lập ngày 25/4/2017) chỉ tiêu amoni, coliform có trong nước thải sau xử lý của Công ty CP Giải trí quốc tế Lợi Lai xả thải ra sông Ka Long vượt quy chuẩn cho phép theo QCVN 14:2008/BTNMT-Quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt. Cụ thể: Chỉ tiêu amoni vượt 2,06 lần, coliform vượt 28 lần.

Hành vi này vi phạm quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 13 Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Với vi phạm trên, UBND tỉnh Quảng Ninh đã quyết định xử phạt Công ty CP Giải trí quốc tế Lợi Lai với số tiền là 280 triệu đồng. 

Cùng với việc nộp phạt, Công ty CP Giải trí quốc tế Lợi Lai phải thực hiện các giải pháp để xử lý đạt quy chuẩn môi trường đối với các thông số vượt quy chuẩn cho phép.

Thanh Hà Thúy

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0