Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy dự trữ quốc gia

Báo Công Thương21 tháng trước

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 09/2017/TT-BTC về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy dự trữ quốc gia

Thông tư này quy định rõ yêu cầu kỹ thuật của máy bơm nước chữa cháy là phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về phương tiện phòng cháy, chữa cháy của Bộ Công an; trong đó máy bơm đáp ứng các yêu cầu được quy định cụ thể.

Căn cứ quy định yêu cầu kỹ thuật tại quy chuẩn này và tình hình điều kiện cụ thể, Thủ trưởng đơn vị dự trữ quốc gia quy định tiêu chuẩn kỹ thuật cho từng loại máy bơm nước chữa cháy (bao gồm số lượng vòi hút, vòi đẩy chữa cháy, lăng phun) đưa vào dự trữ quốc gia. Yêu cầu về nhà kho, Thông tư nêu rõ, kho chứa máy bơm nước chữa cháy là kho chứa hàng vật tư, thiết bị cứu hộ cứu nạn có cùng điều kiện bảo quản có yêu cầu cơ bản như có tường bao; mái che chống nắng, mưa, gió, bão; có trần chống nóng; nền phẳng, cứng, chịu được tải trọng tối thiểu 3 tấn/m2; trang bị đủ quạt thông gió; có hệ thống chống chim, chuột, phòng trừ mối và sinh vật gây hại khác, có hệ thống điện chiếu sáng phục vụ công tác bảo quản, bảo vệ; phải xa các nguồn hóa chất, nơi dễ cháy nổ, đường điện cao thế, hạn chế tối đa bụi bẩn, bức xạ nhiệt... Tổng cục Dự trữ Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra thực hiện quy chuẩn này. Trong trường hợp các tiêu chuẩn, quy chuẩn, văn bản quy phạm pháp luật tại quy chuẩn này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định tại các tiêu chuẩn, quy chuẩn, văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/8/2017 và thay thế Thông tư số 41/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với máy bơm nước chữa cháy.

Theo Báo Hải quan

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0