Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Sabeco mang tiền đi đầu tư ngân hàng, tài chính, thua lỗ gần 450 tỷ đồng

Kiểm toán Nhà nước vừa có văn bản gửi Bộ Công thương thông báo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn nhà nước năm 2016 của Tổng công ty Bia, Rượu, Nước giải khát Sai Gòn (Sabeco - mã SAB).

Kết quả kiểm toán cho thấy, công ty mẹ SAB phải trích lập dự phòng tổn thất đầu tư tài chính đối với 10 khoản đầu tư dài hạn (có vốn góp dưới 20% vốn điều lệ) với số tiền là 444,7 tỷ đồng, bằng 77,8% giá trị đầu tư.

10 khoản đầu tư này bao gồm:

- Đầu tư vào Ngân hàng TMCP Phương Đông: Trích lập dự phòng dài hạn 154,1 tỷ đồng, bằng 71,2% vốn đầu tư.

- Đầu tư vào Ngân hàng TMCP Đông Á: Trích lập 126,7 tỷ đồng, bằng 93,1% vốn đầu tư

- Công ty PVI Sài Gòn: 39,3 tỷ đồng, bằng 76,5% vốn đầu tư

- Quỹ đầu tư chứng khoán Sài Gòn A2: 33,7 tỷ đồng, bằng 66% vốn đầu tư

- CTCP chứng khoán Đại Việt: 15,9 tỷ đồng, bằng 35,3% vốn đầu tư

- Quỹ đầu tư Việt Nam: 24,8 tỷ đồng, gần 58,7% vốn đầu tư

- CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông: 23,9 tỷ đồng, bằng 78% vốn đầu tư

- Trái phiếu Vinashin: 20,8 tỷ đồng, 100% giá trị đầu tư

- CTCP Bia Sài Gòn - Đồng Nai: 3,3 tỷ đồng, 84,1% giá trị đầu tư

- CTCP Đầu tư và phát triển không gian ngầm: 1,7 tỷ đồng, 7,5% giá trị đầu tư

Kiểm toán cũng lưu ý, khoản đầu tư vào Dong A Bank, cổ đông không được chuyển nhượng cổ phiếu do ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt.

Những khoản đầu tư trên hầu hết đều tập trung vào những hạng mục ngoài ngành là ngân hàng, chứng khoán, trái phiếu. Đáng chú ý, khoản đầu tư vào trái phiếu Vinashin phải trích lập dự phòng 100% giá trị đầu tư.

Theo đó, kiểm toán nhà nước yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo làm rõ nguyên nhân, xem xét trách nhiệm tập thể cá nhân có liên quan trong việc đầu tư góp vốn, mua trái phiếu tại 10 doanh nghiệp có vốn góp dưới 20% vốn điều lệ kinh doanh thua lỗ trên.

Nguyên Minh

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0