Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Săn chắc toàn thân nhờ bài tập với bóng

Huấn luyện viên Kellen Lemos (Brazil) hướng dẫn các bài tập đơn giản với bóng giúp dáng chuẩn ngay tại nhà, theo Kellfit.

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5

Bài 6

Bài 7

Bài 8

Lê Nga

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0