Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

SHS lãi ròng hơn 250 tỷ đồng trong 9 tháng

Người Đồng Hành13 tháng trước

(NDH) Riêng quý III, SHS lãi ròng gần 100 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với cùng kỳ 2016.

Theo BCTC riêng quý III/2017, CTCP Chứng Khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS) đạt doanh thu 297,3 tỷ đồng, tăng 106% so với cùng kỳ năm trước. Mảng tự doanh mang về 131 tỷ đồng, trong đó lãi từ bán các khoản đầu tư hơn 141 tỷ đồng, chiếm 38% doanh thu và thu từ cổ tức hơn 17 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lãi từ các khoản cho vay phải thu (cho vay ký quỹ) ghi nhận hơn 76 tỷ đồng. Hoạt động môi giới trong kỳ mang về hơn 69 tỷ đồng, chiếm 23% doanh thu.

Mặt khác, chí phí hoạt động của SHS trong kỳ ở mức 132 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động tài chính mang về ghi nhận doanh thu 967 triệu đồng với chi phí ở mức gần 40 tỷ đồng, toàn bộ từ đều tư chi phí lãi vay.

Kết thúc quý III/2017, SHS lãi ròng gần 100 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2016 chỉ đạt 7 tỷ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của SHS đạt 268 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 305 tỷ đồng, gấp 6,7 lần cùng kỳ năm trước và vượt 150% chỉ tiêu. Lãi ròng đạt 250 tỷ đồng, gấp 5,5 lần cùng kỳ năm trước.

Phan Tùng

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0