Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Sở GD&ĐT Phú Thọ góp ý dự thảo chương trình GD phổ thông tổng thể

Giáo Dục Thời Đại8 tháng trước

GD&TĐ - Ngày 10/5, Sở GD&ĐT Phú Thọ tổ chức hội thảo góp ý dự thảo chương trình GD phổ thông tổng thể.

Sở GD ĐT Phú Thọ góp ý dự thảo chương trình GD phổ thông tổng thể

Quang cảnh Hội thảo

Tại hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung góp ý dự thảo chương trình GD phổ thông tổng thể về: Quan điểm xây dựng chương trình; mục tiêu của chương trình; yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh; kế hoạch GD; định hướng về nội dung GD; định hướng về phương pháp GD và đánh giá kết quả GD; điều kiện thực hiện chương trình GD phổ thông; phát triển chương trình GD phổ thông…

Hội thảo đã thu hút 84 ý kiến tham luận, hầu hết đồng tình cao với dự thảo chương trình GD phổ thông tổng thể, khẳng định chương trình được xây dựng trên quan điểm đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT theo tinh thần Nghị quyết số 29- NQ/TW và Nghị quyết 88/2014/QH13; kế thừa, phát huy ưu điểm của các chương trình GD phổ thông trước, đồng thời tiếp cận xu hướng quốc tế về xây dựng chương trình GD phát triển năng lực người học, thể hiện quyết tâm đổi mới của ngành GD.

Chương trình đã xác định rõ 6 phẩm chất chủ yếu và 10 năng lực cốt lõi cần đạt cho học sinh; xây dựng các môn học và hoạt động GD có tính hệ thống, tương đối phù hợp, đảm bảo liên thông giữa các bậc học, hạn chế sự trùng lặp, chồng chéo nội dung giữa các môn học và các cấp học. Chương trình có tính mở theo hướng trao quyền chủ động và trách nhiệm cho địa phương và nhà trường...

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến còn băn khoăn về thời lượng của chương trình đối với lớp 5, lớp 8, lớp 9, lớp 10 còn khá nặng (29-30 tiết/tuần); nội dung GD lao động, GD hướng nghiệp chưa rõ; hoạt động trải nghiệm sáng tạo sẽ khó khăn khi thực hiện về việc bố trí đội ngũ, kính phí, thời gian.

Chương trình xuất hiện một số môn học mới Âm nhạc, Mỹ thuật ở THPT, nội dung môn học sẽ thay đổi, do vậy việc bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ để dạy học có hiệu quả các môn học mới là một yêu cầu bức thiết. Một số ý kiến đề nghị, để đáp ứng yêu cầu của chương trình mới, cần bổ sung, nâng cấp, sửa chữa trường, lớp, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học, bổ sung, cải tạo phòng bộ môn, phòng học âm nhạc, mỹ thuật...cho phù hợp để thực hiện hiệu quả chương trình mới.

Nam Khánh

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0