Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Sở GD&ĐT Phú Yên hướng dẫn hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

Giáo Dục Thời Đại7 tháng trước

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Phú Yên gửi văn bản tới các đơn vị trực thuộc Sở hướng dẫn thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

Theo văn bản này, các vị trí hợp đồng lao động như bảo vệ, phục vụ, cấp dưỡng, lái xe phải có trình độ từ trung cấp nghề trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm.

Trong trường hợp không tìm được người có trình độ đào tạo theo quy định, thì trước mắt, cho phép hợp đồng các trường hợp có trình độ từ trung cấp nghề trở lên. Sau đó, đơn vị có trách nhiệm tạo điều kiện cho các đối tượng này tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để đảm bảo trình độ theo quy định.

Khi có nhu cầu hợp đồng lao động cho các vị trí trên, đơn vị thông báo tìm người có đủ điều kiện theo quy định, có phẩm chất đạo đức, năng lực phù hợp với vị trí cần hợp đồng gửi hồ sơ về Sở để Sở xem xét, thẩm định trước khi đơn vị ký hợp đồng chính thức.

Đối với các trường hợp đang hợp đồng làm việc tại đơn vị (những người đang hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và những đối tượng chưa được xét duyệt): Đơn vị có trách nhiệm bổ trí thời gian hợp lý, luân phiên cử các đối tượng này tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để đảm bảo trình độ theo quy định.

Lập Phương

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0