Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

SOM 1 (APEC) kết thúc ngày làm việc thứ 5

Báo Chính Phủ20 tháng trước

(Chinhphu.vn) - Ngày 22/2, 7 ủy ban, nhóm công tác và diễn đàn APEC trong các lĩnh vực Thương mại và Đầu tư (CTI), Phát triển nguồn nhân lực (HRDWG), Khoa học đời sống và đổi mới (LSIF), Chính sách và luật cạnh tranh (CPLG), Thủ tục hải quan (SCCP), Chống khủng bố (CTWG), Điều phối về thương mại điện tử (ECSG) đã triển khai các hoạt động trong ngày làm việc thứ năm. -

SOM 1 APEC kết thúc ngày làm việc thứ 5

Xúc tiến thương mại các sản phẩm góp phần vào tăng trưởng bền vững, xóa đói giảm nghèo được các nền kinh tế APEC quan tâm. Ảnh: VGP/Hồng Hạnh.

Đây là các cuộc họp trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM 1) và các cuộc họp liên quan diễn ra từ ngày 18/2-3/3 tại TP. Nha Trang.

Tại hội thảo "Xúc tiến thương mại các sản phẩm góp phần vào tăng trưởng bền vững và bao trùm thông qua phát triển nông thôn và xoá đói giảm nghèo", các đại biểu tập trung thảo luận các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng bền vững, bao trùm. Trong đó, nỗ lực xoá bỏ các rào cản thương mại đối với những sản phẩm đóng góp trực tiếp cho phát triển; nâng cao vai trò của thương mại trong công cuộc giảm nghèo và phát triển nông thôn. Đây là nội dung được nhiều nền kinh tế APEC, đặc biệt các nền kinh tế đang phát triển, hết sức quan tâm.

Nhóm ECSG cũng bắt đầu hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ Tiểu nhóm về bảo mật dữ liệu cá nhân. Cuộc họp đã trao đổi về việc ứng dụng Hệ thống quy tắc trao đổi dữ liệu cá nhân xuyên biên giới (CBPR), thông báo tình hình sử dụng hệ thống, và chia sẻ phản hồi của các doanh nghiệp tham gia sử dụng hệ thống.

Là diễn đàn tiên phong thúc đẩy hợp tác quốc tế về thương mại điện tử, APEC gần đây chú trọng thúc đẩy các nội dung hợp tác liên quan kinh tế mạng, kinh tế số. Trong đó, hệ thống CBPR được cộng đồng doanh nghiệp khu vực đánh giá cao nhờ đưa ra cách tiếp cận thống nhất và đơn giản hoá việc tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu trên phạm vi toàn cầu.

Tại cuộc họp CTWG, các thành viên đã chia sẻ các hoạt động và biện pháp chống khủng bố đã triển khai trong khuôn khổ các diễn đàn, cơ chế đa phương khác; thống nhất các ưu tiên của cuộc họp CTWG sắp tới. Kết quả cuộc họp CTWG sẽ được báo cáo lên cuộc họp Ủy ban Điều hành hợp tác kinh tế-kỹ thuật (SCE), dự kiến nhóm họp vào ngày 28/2 tới.

Hội thảo về "Kinh tế học trong chính sách cạnh tranh" trong khuôn khổ nhóm CPLG cũng khai mạc ngày hôm nay.

Các đại biểu đã trao đổi thông tin và đề cao các bằng chứng kinh tế trong việc xử lý các vụ việc liên quan đến cạnh tranh, vai trò của thị trường và quyền lực thị trường, vấn đề độc quyền, chính sách sáp nhập doanh nghiệp…

Trong khi đó, phiên họp của LSIF đã rà soát những kết quả hợp tác trong năm 2016, thảo luận về các vấn đề thương mại hóa công nghệ y sinh, sử dụng dữ liệu lớn trong nghiên cứu y học... Các đại biểu cũng dành thời gian thảo luận các nội dung chuẩn bị cho Đối thoại cao cấp lần thứ 7 về Sức khỏe và nền kinh tế, dự kiến sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8.

SOM 1 APEC kết thúc ngày làm việc thứ 5

Các đại biểu APEC họp Nhóm Thủ tục hải quan (SCCP) thảo luận về tiến độ triển khai Chương trình hành động tập thể trong lĩnh vực thủ tục hải quan. Ảnh: VGP/Hồng Hạnh

Cũng trong ngày hôm nay các đại biểu APEC đã tiếp tục họp nhóm SCCP nhằm thảo luận các chính sách và biện pháp tăng cường hợp tác về công nghệ thông tin và quản lý rủi ro, kiểm soát tại biên giới về quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng giả, thương mại điện tử xuyên biên giới; thông báo tiến độ triển khai Chương trình hành động tập thể trong lĩnh vực thủ tục hải quan; đồng thời đề xuất các hướng tăng cường hợp tác với các ủy ban, nhóm công tác khác của APEC.

Nhóm HRDWG tiếp tục các cuộc họp của 3 mạng lưới về Nâng cao năng lực, Giáo dục, và Lao động và an sinh xã hội, thông qua các hoạt động cụ thể cần triển khai trong năm 2017, nhất trí tăng cường phối hợp với các diễn đàn khu vực và quốc tế liên quan lĩnh vực giáo dục-đào tạo …

Vào buổi chiều, Nhóm HRDWG đã tiến hành phiên bế mạc cuộc họp toàn thể đầu tiên của năm 2017. Trên cơ sở báo cáo kết quả cuộc họp của ba mạng lưới cùng các kế hoạch hành động đã được thông qua.

Dự kiến, trong năm nay, HRDWG sẽ tiếp tục triển khai các dự án nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực trong khu vực, bao gồm thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa các thành viên, trao đổi sinh viên, giảng viên, tạo công ăn việc làm có chất lượng...

Phát biểu bế mạc của cuộc họp trên cương vị đồng chủ trì, ông Phạm Hoàng Mai, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, các kết quả của cuộc họp đã khẳng định hợp tác phát triển nguồn nhân lực đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững và bao trùm của các nền kinh tế thành viên.

Với vai trò chủ nhà, Đoàn Việt Nam tiếp tục tham gia và đóng góp chủ động và tích cực vào các nội dung thảo luận chung. Các bộ, cơ quan Việt Nam cũng trình bày các sáng kiến về chính sách đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan thực thi chính sách, đối thoại về thủ tục hải quan, thương mại điện tử, phát triển nguồn nhân lực …

Hồng Hạnh-Thế Phong

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0