Săn chắc toàn thân nhờ bài tập với bóng

VnExpress3 tháng trước

Huấn luyện viên Kellen Lemos (Brazil) hướng dẫn các bài tập đơn giản với bóng giúp dáng chuẩn ngay tại nhà, theo Kellfit.

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5

Bài 6

Bài 7

Bài 8

Lê Nga

Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay