Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Tây Nguyên: Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư

Báo Công Thương21 tháng trước

Trung tuần tháng 3/2017, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên lần thứ 4. Đây là cơ hội lớn để vùng Tây Nguyên có bước phát triển đột phá trong thời gian tới.

Tây Nguyên: Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư

Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, giai đoạn 2011 - 2015, tăng trưởng GRDP của vùng đạt 7,19%/năm, bằng 4,92 lần tốc độ tăng dân số. Trong đó, khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 5,91%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 11,19%, khu vực dịch vụ tăng 7,27%. Đặc biệt giai đoạn này ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của vốn đầu tư vào Tây Nguyên, đạt 265,7 nghìn tỷ đồng, gấp đôi so với giai đoạn 2006 – 2010.

Năm 2016, kinh tế Tây Nguyên giữ vững đà tăng trưởng. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt trên 151 nghìn tỷ đồng, tăng 7,47% so với cùng kỳ… Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, góp phần ổn định kinh tế, chính trị, cải thiện vị thế của Tây Nguyên.

Để quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và mời gọi những dự án đầu tư, thương mại, du lịch lớn trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, từ ngày 8 - 13/3/2017, tại TP. Buôn Ma Thuột sẽ diễn ra Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2017.

Những kết quả tích cực Tây Nguyên đạt được trong giai đoạn vừa qua có sự đóng góp lớn của các diễn đàn xúc tiến đầu tư. Theo ông Trần Đức Thanh - Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế (Ban Chỉ đạo Tây Nguyên) - qua 3 lần tổ chức, Hội nghị Xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội Tây Nguyên đã trở thành sự kiện có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa của vùng; thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại và quảng bá du lịch; tạo cơ hội cho các tổ chức, doanh nghiệp quảng bá thương hiệu; góp phần huy động các nguồn lực phát triển nhanh và bền vững, thực hiện an sinh xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Phát huy những kết quả tích cực đã đạt được qua 3 lần tổ chức, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên lần thứ 4 - 2017 với sự tham gia, chủ trì của lãnh đạo Chính phủ. Ông Trần Đức Thanh cho biết, hội nghị lần này nhằm huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước để phát triển nhanh, bền vững khu vực Tây Nguyên. Thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch đi vào chiều sâu, quy mô, thực chất. Tạo cơ hội cho các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương và trao đổi về khả năng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, chăn nuôi đại gia súc; công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ, du lịch; thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn Tây Nguyên.

Thanh Tâm

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0