Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Tên lửa mới đưa người lên vũ trụ của NASA

Mỹ dự kiến thử nghiệm hệ thống tên lửa SLS vào năm 2018 và dùng nó để đưa người lên vũ trụ trong năm 2019.

Kể từ khi chương trình tàu con thoi kết thúc, NASA phải dựa vào tên lửa Nga để đưa phi hành gia lên vũ trụ. Hệ thống tên lửa mới (SLS) sẽ thay đổi điều này, giúp Mỹ chủ động hơn trong các nhiệm vụ thám hiểm không gian của mình.

Tử Quỳnh (Video: Next Media)

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0