Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Thanh Hóa thành lập trung tâm hành chính công

Báo Lao Động8 tháng trước

Ngày 23.5, ông Ngô Hoàng Kỳ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa - cho hay, Thanh Hóa đang tích cực đẩy mạnh xây dựng trung tâm hành chính công nhằm tối ưu hóa việc giải quyết các thủ tục hành chính, tập trung về một đầu mối để thực hiện việc tiếp nhận, tư vấn, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính.

Trung tâm hành chính công tỉnh Thanh Hóa chịu sự điều hành trực tiếp của UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời chịu sự quản lý về tổ chức biên chế và chuyên môn nghiệp vụ của văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền. Trung tâm hành chính công cấp tỉnh sẽ đặt tại TP.Thanh Hóa, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã quy định lịch tiếp giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, vào ngày 21 hằng tháng; đồng thời, chỉ đạo chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải bố trí ít nhất 1 ngày trong tháng để tiếp và giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

XUÂN HÙNG

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0