Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Thanh tra pháp luật môi trường, đất đai... tỉnh Hậu Giang

Nông Nghiệp10 tháng trước

Tin từ Thanh tra Chính phủ, cơ quan này đã tổ chức công bố Quyết định thanh tra việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về môi trường...

Tin từ Thanh tra Chính phủ, cơ quan này đã tổ chức công bố Quyết định thanh tra việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về môi trường, đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra Chính phủ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngày 27/2, tại trụ sở UBND tỉnh Hậu Giang, Đoàn thanh tra tiến hành công bố Quyết định thanh tra.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2011 đến ngày 31/12/2016. Thời hạn thanh tra 70 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định. Đoàn thanh tra có 7 thành viên, do ông Vũ Huy Tác, Thanh tra viên cao cấp, Phó Cục trưởng Cục III, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Cũng tại quyết định 366/QĐ-TTCP, Tổng Thanh tra Chính phủ giao Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra có trách nhiệm giám sát hoạt động Đoàn thanh tra theo quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra và Quy trình giám sát hoạt động Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, giao Cục trưởng Cục III có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc Đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Hoàng Anh

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0